Home Links Institutions of interest

NOHRnet Main Menu

NOHRnet Member Menu

Login

Members Online

None
NOHRnet - Links
Web LinksHere you will find links to institutions of special interest for the network
Display # 
# Web Link Hits
1   Link   Polis
POLIS er et felles forskningsseminar mellom Adm.org-instituttet og andre institutter ved UiB, Rokkansenteret, Høyskolen i Bergen og Helse Bergen der vi presenterer og diskuterer forskning og masteroppgaver omkring politikk, ledelse og organisasjon i spesialiserte kunnskapsorganisasjoner, med spesiell vekt på helsevesenet.
1925
2   Link   Norwegian Research Council - front page
Research grant announcements, program descriptions, news, information for applicants and more
1718
3   Link   HELSEOMSORG - Norwegain research council
Program for helse- og omsorgstjenester 2006-2010. Programmet er finansiert av
Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet.

Programmets problemfelt er tett knyttet til den helsepolitiske virkelighet. Målgruppen for forskningsresultatene er bred, og formidlingsbehovet er stort. Brukerne av forskningen er foruten forskersamfunnet selv, politikere, helseforvaltning, helsearbeidere, pasienter/brukere og allmennhet.
1373
4   Link   NEON - Nettverk for Organisasjonsforskning i Norge
NEON er et nettverk som samler norske organisasjonsforskere på tvers av fag og institutsjonstilhørighet. NEON har nærmere 500 individuelle medlemmer, og er finansiert av bidrag fra en rekke forksnings- og utdanningsinstitusjoner i Norge.
1674
5   Link   SOND - Styrning, organisering och demokrati i sjukvårdens nätverk
SOND är ett nätverk för forskare som studerar organisering, styrning och demokrati i hälso- och sjukvården. Nätverket syftar till vidareutveckling av ett mångvetenskapligt samarbete i Sverige och Norden mellan forskare intresserade av dessa frågor. På denna sida finner du relevant information om vårt nätverk, projekt, forskare, publikationer etc.
1287
6   Link   Health Services Research Network, UK
The HSRN is a membership network for organisations and bodies across the UK with an interest in health services research. It provides a unique opportunity for communication between health services researchers, managers and policy makers.
1442
Copyright © 2018 NOHRnet.org. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.