Home News Latest news Invitasjon til nettverksmøte

NOHRnet Main Menu

NOHRnet Member Menu

Login

Members Online

None
Invitasjon til nettverksmøte PDF Print E-mail
Written by Lars Erik Kjekshus   
Monday, 17 November 2008 11:09

Helsetjenesteforskning og omsorgsforskning i Norge – invitasjon til nettverksmøte våren 2009

12. januar 2009 arrangerer forskningslederne i Norges forskningsråds program for helse- og omsorgstjenester nettverksmøte i Oslo for alle som driver med forskning på feltet helsetjenesteforskning eller omsorgsforskning. Nettverksbygging og informasjonsutveksling er hovedhensiktene med disse møtene. Møtene er åpne for alle som ønsker å delta. Ingen påmelding er påkrevet.

Hva er bakgrunnen for dette nettverksmøtet?

Førsteamanuensis Olaug Lian (Universitetet i Tromsø) og førsteamanuensis Lars Erik Kjekshus (Universitetet i Oslo) er begge engasjert som forskningsledere i Norges forskningsråds program for helse- og omsorgstjenester for perioden 1.5.2008 til 31.12.2010. Hovedoppgaven til forskningslederne er å fremme nasjonal og nordisk kontakt mellom forskere og forskningsmiljøer gjennom å etablere forskernettverk og møteplasser. Forskningslederne skal også utarbeide utredninger og problemnotater om kunnskapsstatus og forskningsbehov.

Forskningslederne deltar på programstyremøtene i programmet, men er ikke involvert i søknadsbehandling eller i programstyrets strategiske prioriteringer. Forskningslederne skal, på oppdrag av programstyret, kartlegge og beskrive forskningsfeltets status mht pågående og planlagt forskningsaktivitet. Forskningslederne har en viktig rolle som et bindeledd mellom forskere og programstyret, og skal skape muligheter for nettverksbygging mellom ulike miljøer og enkeltforskere.

På nettverksmøtene vil det være mulig å delta i en uformell diskusjon om norsk helsetjenesteforskning sammen med andre helsetjenesteforskere. I tillegg er det mulig å sende oss notater fra de enkelte virksomhetene, enten i form av problem- og diskusjonsnotater eller rene beskrivelser av nåværende og framtidige forskningsplaner. Dette kan sendes som epost innen 30. mars 2009 til kontaktpersonen for nettverksmøtet (se nedenfor).

Planen for nettverksmøtet er følgende:

Tid: Mandag 12. januar 2009 kl 10.00-14.00.

Sted: Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Harald Schelderups hus, Forskningsveien 3A, Aud 1, Oslo (veibeskrivelse).

Kontaktperson: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Program:

  • 10:00-10:30 Velkommen. v/forskningsleder Olaug Lian og Lars Erik Kjekshus presenter sitt mandat som forskningsledere og kort om erfaringene fra andre nettverksmøter rundt i landet.
  • 10:30-11:00 Runde rundt bordet. Presentasjon av de fremmøtte
  • 11:00-11:15 Helsetjenesteforskeren - "sett ned på" av akademikeren og "i veien" i klinikken. v/avdelingssjef Hilde Lurås, Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH)
  • 11:15-12:00 Diskusjon
  • 12:00-12:30 Pause
  • 12:30-12:45 Bør helsetjenesteforskning samles? Om de fragmenterte helsetjenesteforskningsmiljøene i Norge. v /forsker II Inger Marie Stigen, Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)
  • 12:45-13:30 Diskusjon
  • 13:30-14:00 Oppsummering og avrunding

Velkommen!

Last Updated on Monday, 15 December 2008 10:37
 
Copyright © 2018 NOHRnet.org. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.